Noutăți

Operaționalizarea centrului Barnahus al Salvați Copiii România în parteneriat cu Directia Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 6

În cadrul A6 – Crearea și operaționalizarea centrului-pilot Barnahus, din cadrul proiectului Cooperare interinstituțională și advocacy pentru protecția copiilor victime ale abuzului sexual și violenței, în luna iulie 2022, centrul Barnahus al Organizației Salvați Copiii a devenit operațional, oferind, în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 6, servicii de evaluare psihologică și medicală, audiere și protecție a copiilor victime ale abuzului sexual și victime ale violenței domestice. Scopul acestor servicii este de a permite desfășurarea audierilor copiilor de către magistrați, ținând seama de drepturile fundamentale ale copiilor și, în mod esențial, de cerința evitării retraumatizării acestora.

Centrul Barnahus reprezintă soluția optimă pentru prevenirea oricărui risc de contact al copilului cu agresorul suspectat de abuzul asupra acestuia.

Modelul Barnahus oferă un mediu pentru copii, sigur și receptiv la nevoile acestora, aducând împreună, sub același acoperiș, toate serviciile relevante.

1. Interviurile judiciare se desfășoară conform unui protocol încheiat cu instituții implicate în procedurile judiciare (Poliție, Parchet, Tribunale, instituții de pregătire a specialiștilor și serviciile sociale);

2. Valabilitatea probatorie a declarației copilului este asigurată prin reguli de desfășurare și înregistrare a informațiilor cu respectarea legislației. Obiectivul esențial este de a preveni repetarea de către copil a declarației sale, în timpul procedurilor judiciare, dacă există un rechizitoriu;

3. Centrul Barnahus poate asigura anumite examinări medicale în scopul anchetei criminalistice, precum și pentru a asigura starea de bine fizică a copilului și recuperarea acestuia;

4. Sunt disponibile servicii de sprijin psihologic și servicii terapeutice pe termen scurt și lung pentru traumele copilului, ale membrilor familiei și îngrijitorilor fără comportament abuziv;

5. Se asigură evaluarea nevoilor de protecție ale victimei și ale eventualilor frați și surori din familie, precum și o verificare ulterioară.

 

Barnahus (“casă pentru copii”) este un model de intervenție înființat pentru prima dată în Islanda, în 1998, iar în prezent constituie principalul răspuns la nevoile copilului aflat în proceduri judiciare în 25 de state europene (www.barnahus.eu).
Personalul Centrului Barnahus din București a fost instruit cu privire la abordarea cazurilor de copii victime ale abuzului sexual și ale violenței domestice de către Emma Harewood – coordonatoarea centrului Barnahus din Londra. Instruirea a vizat: tehnici de interviu prietenos pentru evitarea retraumatizării copilului abuzat sexual, îmbunătățirea aspectelor legate de organizarea colaborării multidisciplinare și interinstituționale în modelul Barnahus, în beneficiul copilului și al interesului său superior, importanța conștientizării intervenției multidisciplinare în astfel de cazuri, organizarea interviurilor bazate
pe bune practice și protocoale (protocolul N.I.C.H.D.-SUA- Institutul Național de Sănătate a Copilului și Dezvoltare Umană).

Centrul Barnahus constituie singurul serviciu complex, din România, în care copilul, aflat în ipostaze judiciare în calitate de victimă, primește protecție și asistență în mod individualizat, multidisciplinar și cu respectarea intimității sale.

Cât timp copilul este înscris în programul centrului, cazul său va fi monitorizat de către un asistent social.

În momentul în care un copil este adus în Centru, acesta este condus în „Sala de așteptare” de unde va fi preluat de personalul centrului în funcție de scopul pentru care s-a prezentat, desigur împreună cu reprezentantul legal sau asistentul social care îl însoțește.

Profesioniștii din diferitele discipline colaborează pentru a oferi o intervenție atentă și echilibrată, care răspunde nevoilor fiecărui copil.

În ceea ce privește protecția copilului, Barnahus contribuie la evaluarea nevoilor de protecție și sprijină urmărirea cu privire la copilul victimă.

CAMERA DE EVALUARE ȘI CONSILIERE PSIHOLOGICĂ a copilului este organizată astfel încât specialiștii implicați să determine starea emoțională și sprijinul necesar copilului și familiei acestuia, dar și evaluarea necesității de a primi servicii terapeutice pe termen scurt și lung. În această etapă, este abordată trauma copilului și membrilor familiei acestuia sau a altor persoane din familie sau din afara familiei responsabili cu îngrijirea copilului.

CAMERA DE AUDIERE este spațiul derulării propriu-zise a audierii cu privire la abuzul suferit și circumstanțele producerii acestuia. Aici discuția este condusă de către un intervievator specializat, conform unui protocol specific, acesta concentrându-se pe identificarea probelor cu protejarea copilului de o potențială retraumatizare. Copilul este pregătit și totodată protejat în timpul discuției prin faptul că profesionistul stabilește mai întâi o relație de încredere cu acesta și îl pregătește pentru readucerea în memorie a experiențelor abuzive.

Această cameră este dotată cu aparatură de înregistrare video-audio de ultimă generație.

Interviul judiciar este, bineînțeles, înregistrat și reprezintă probă admisă în instanță.

Specialiștii care participă la audiere pot urmări interviul în timp real, pe ecranul din CAMERA DE OBSERVARE, o camera securizată și izolată fonic pentru intimitatea discuțiilor, de asemenea dotată cu aparatură de înaltă performanță.

La nevoie, în Centrul Barnahus, copilul poate fi evaluat și din punct de vedere medical, de către un personal specializat și de înaltă competență care îi asigură acestuia o evaluare medicală prietenoasă în CABINETUL MEDICAL dotat în acest scop. Evaluarea medicală poate fi realizată fie în scop de investigație criminalistică, fie pentru asigurarea bunăstării fizice a copilului și a recuperării acestuia.

 

Organizația Salvați Copiii derulează în România Proiectul „Cooperare interinstituțională și advocacy pentru protecția copiilor victime ale abuzului sexual și violenței” în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 6, și beneficiază de o finanțare în valoare de 149.977,6 euro, prin programul Active Citizens Fund – Romania finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă. #haide #ActiveCitizensFund #Romania #activecitizens, #EEANorwayGrants

@Active Citizens Fund Romania