Pentru copii

Drepturile tale

Drepturile omului și drepturile copilului

 • Ştii că toţi oamenii au drepturi?
 • Ştii că până la vârsta de 18 ani ai drepturi speciale?
 • Drepturile omului şi drepturile copilului se referă la acele aspecte de care avem nevoie pentru a trăi în siguranţă, a fi sănătoşi şi a ajunge la potenţialul nostru maxim de dezvoltare. Drepturile nu sunt dorinţe sau ceea ce vrem, ci rolul lor este să ne asigurăm că ne tratăm unii pe alţii corect şi adecvat.

De ce au nevoie copiii de drepturi speciale? Copiii au nevoie de drepturi speciale deoarece trebuie să li se asigure o protecție aparte, de care adulţii nu au nevoie. Copiii depind de oamenii din jurul lor, pe parcursul copilăriei. În această perioadă, au nevoie de protecţie specială, care să-i ajute să se dezvolte şi să devină adulţi independenţi. Trebuie, totodată, ca la rândul lor să respecte drepturile celor mai vulnerabili decât ei.

Care sunt drepturile copilului? 

În Convenția Națiunilor Unite, adoptată în anul 1990, sunt prevăzute 42 de drepturi ale copilului. Printre acestea se numără următoarele:

 • dreptul la nume și naționalitate;
 • dreptul la educație;
 • dreptul la familie;
 • dreptul la protecție;
 • dreptul la asistență medicală;
 • dreptul la informare;
 • dreptul la participare;
 • dreptul la nutriție;
 • dreptul la timp liber.

Tratament egal pentru toți copiii

O importanță deosebită o reprezintă tratamentul egal aplicat copiilor. Prin discriminare se înţelege orice deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, pe bază de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenenţă la o categorie defavorizată, precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice.

 

Link-uri utile: