Pentru specialiști

Cum să construiești relația cu copiii în cadrul audierii

Audierea minorilor care au fost victime ale abuzurilor sexuale sau ale altor tipuri de violențe reprezintă o provocare constantă pentru […]

Răspunsul copiilor la evenimente traumatice

– Factori care influențează acest răspuns- Complexitatea fenomenului traumei la copii impune luarea în considerare a unor factori multipli atunci […]

Tehnici de clarificare a detaliilor din cadrul interviului cu un copil

În cadrul interviului, atunci când copilul întâmpină dificultăți de a relata verbal situații sau se doresc detalii suplimentare, poate fi […]

Rolul terapeutului în lucru cu copilul victimă a abuzului

Literatura de specialitate subliniază faptul că terapeutul are un rol important în reabilitarea psihologică a copilului, în urma efectelor cauzate […]

Modele de intervenție. Reguli de lucru în cazurile de abuz sexual din perspectivă psihosocială

G. Fischer și P. Riedesser (2000) în lucrarea Tratat de psihotraumatologie prezintă trauma ca definiție a experienței traumatice, astfel “traumatizarea […]

Semne de recunoaștere a copilului abuzat. Consecințele abuzului asupra dezvoltării și integrării psiho-sociale a copilului

În literatura de specialitate sunt prezentate o serie de semne specifice ale neglijării și abuzului. Cunoașterea acestor semne specifice ajută […]

Elemente generale ale justiției în interesul copilului

În România, anual, mii de copii intră, direct sau indirect, în contact cu sistemul de justiție care frecvent denotă incidente […]

Standardele Barnahus

1. Respectarea interesului superior al copilului și al dreptului său de a fi ascultat și informat, în condițiile evitării întârzierilor […]

Legislație

Drepturile omului și drepturile copilului  Declarația Universală a Drepturilor Omului, adoptată de către ONU pe 10 decembrie 1948. Pe 4 […]