Pentru specialiști

Legislație

Drepturile omului și drepturile copilului

 Declarația Universală a Drepturilor Omului, adoptată de către ONU pe 10 decembrie 1948.

  • Pe 4 noiembrie 1950 a fost adoptată și Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, la Roma, de către Consiliul Europei.
  • Convenția cu privire la drepturile copilului a fost adoptată de Adunarea Generală a ONU pe 20 noiembrie 1989 (Ziua drepturilor copilului).
  • Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
  • Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopției
  • Legea nr. 1/2011 privind educația națională
  • Normele Metodologice din 2020 de aplicare a prevederilor art. 7 alin. (1^1), art. 56^1 şi ale pct. 6^1 din anexa la Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, privind violenţa psihologică – bullying
  • Legea 286 din 2009 privind Codul Penal
  • Legea 287 din 2009 privind Codul Civil