Pentru specialiști

Standardele Barnahus

1. Respectarea interesului superior al copilului și al dreptului său de a fi ascultat și informat, în condițiile evitării întârzierilor nejustificate între raportarea
faptelor și interviuri;
2. Colaborarea multidisciplinară și inter-instituțională, prin integrarea modelului în serviciile sociale sau de protecție a copilului naționale sau locale, forțele de ordine/sistemul judiciar sau în sistemul național de sănătate.
3. Grupul țintă cuprinde toți copiii care sunt victime și/sau martori ai unei infracțiuni, implicând toate formele de violență.
4. Spațiul este organizat prin: amplasarea sediului într-o zonă accesibilă; crearea unui mediu interior prietenos pentru copii și adecvat respectării principului absolut al confidențialității; organizarea separată camerelor de audiere de camerele de observare.
5. Managementul de caz este inter-instituțional, prin implicarea instituțiilor care solicită organizarea audierilor, instituții medicale, Direcția Generală de
Asistență Socială și Protecția Copilului sector 6 și Organizația Salvați Copiii.
6. Interviurile judiciare sunt realizate de către personalul specializat al instituțiilor implicate în managementul de caz și sunt înregistrate audio-video pentru a evita reluarea lor de către alți specialiști care, în mod legal, au nevoie de acces la informațiile colectate.
7. Evaluările medicale și/sau medico-legale pot fi realizate în incinta sediului Barnahus doar de către personal specializat.
8. Serviciile terapeutice pentru sănătatea mintală pot fi puse la dispoziția copiilor victime sau martori, contribuind la recuperarea fizică, psihologică și
reintegrarea socială a copiilor victime.
9. Membrii echipei Barnahus și ai partenerilor beneficiază de pregătire periodică în domeniile lor de expertiză.
10. Barnahus organizează, cu participarea instituțiilor specializate, sesiuni de formare, campanii naționale sau oportunități de informare cu privire la fenomenul de abuz asupra copilului și sesiuni pentru instituții publice, inclusiv instituțiilor de învățământ, și organizații neguvernamentale.

Barhahus este primul proiect de acest tip din România, care asigură servicii de protecție, asistență și consiliere psihologică a copiilor care au fost victime ale abuzurilor fizice și sexuale, facilitând obținerea de mărturii valide pentru instanță, prevenind retraumatizarea copiilor.
Barnahus reprezintă un spațiu de organizare de sesiuni de pregătire și schimb de experiență, destinat pregătirii magistraților, psihologilor și asistenților sociali pentru a înțelege perspectiva psihologică și juridică a copilului aflat în ipostaze judiciare.